ipogonadismo

Diminuita funzione delle gonadi (v).